El procediment d’aixecament de la suspensió no és automàtic  i es gestiona de dilluns a divendres, de 8 a 16h, excepte festius.

Si vas suspendre el teu idCAT Mòbil i, ara el vols tornar a tenir actiu, aquí ho pots fer.

Fes la sol·licitud adjuntant una fotografia per les dues cares del teu document d'identitat i targeta sanitària a través del següent formulari: Feu clic per accedir al formulari