Si disposes de certificat digital, et pots donar d’alta telemàticament a idCAT Mòbil.

Abans de fer-ho assegurat de:

 1. Que el teu certificat no estigui caducat
 2. Que hagi estat emès per una entitat classificada pel Consorci AOC
 3. Que sigui un certificat de persona física. Es a dir, el sistema et permetrà portar a terme l’alta amb certificat sempre que el certificat sigui de:
  • Persona física (com poden ser idCAT o e-DNI)
  • Corporatiu de persona física (com la T-CAT o la T-CAT-P)
  • Persona física representant (com els certificats de representant que emet CAMERFIRMA, ANCERT i d’altres Prestadors de Serveis de Certificació)

NOTA: No està permès portar a terme l’alta amb certificats de persona jurídica, ni amb segells electrònics.

 • Si el teu és un certificat en programari, assegurat que el tens ben instal·lat i configurat per tal que sigui accessible des del teu navegador. Consulta les instruccions del teu Prestador de Serveis de Certificació (p.e. idCAT Certificat).
 • Si el teu és un certificat en targeta, o en qualsevol altre tipus de dispositiu criptogràfic, revisa també que el programari del dispositiu (CSP o PKCS#11 i drivers del lector) estigui ben configurat. Consulta les instruccions del teu Prestador de Serveis de Certificació (p.e. T-CAT).

Finalment, si es compleixen aquestes condicions, per tal de poder-te donar d’alta necessitaràs d’un telèfon mòbil. Assegurat que el número de telèfon que consignes durant el procés d’alta no hagi estat assignat a cap altra persona. Un número de telèfon només es podrà fer servir per identificar una sola persona.

Contingut relacionat: Com em puc donar d’alta amb certificat digital?