idCAT Mòbil és el servei d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al seu telèfon mòbil que el Consorci AOC ofereix al Sector Públic de Catalunya com a alternativa a l’ús dels certificats digital. L’idCAT Mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya.

Les principals característiques d’aquest servei són les següents:

  • Aquest sistema permet als ciutadans, majors de 16 anys, actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes amb un nivell de seguretat mig, d’acord amb el què estableix l’Annex II de l’Esquema Nacional de Seguretat (RD 3/2010). Aquest nivell de seguretat dependrà del procediment utilitzat durant la fase de registre de l’usuari.
  • Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat del signatari amb un document i en garanteix la integritat.

Les dades d’identitat, contacte electrònic dels ciutadans i ciutadanes usuàries, quedaran registrades a la “Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, de la qual és titular el Departament de Presidència,  per tal de deixar constància fefaent de la vinculació entre la persona identificada i el seu telèfon mòbil.

Relacionat: diferències entre l’idCAT Mòbil i l’idCAT- Certificat digital