Des del Consorci AOC i la Generalitat de Catalunya s’impulsen diversos serveis d’identitat digital per fer més fàcil l’inici de tràmits i gestions amb l’Administració. Tots aquests serveis utilitzen la marca idCAT (identitat digital de Catalunya).

La ciutadania pot demanar dos serveis d’identificació per utilitzar-los a la seva relació amb l’Administració (segons el tipus de tràmit i l’Administració oferent es podran fer servir un d’ells o tots dos):

  • idCAT Mòbil: un sistema d’identificació digital basat en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil. Aquest sistema es pot demanar presencialment i electrònicament amb dues opcions: amb certificat digital i sense certificat digital però acreditant un conjunt de dades personals. Cal que el ciutadà tingui més de 16 anys per poder sol·licitar aquest sistema d’identificació.
  • idCAT Certificat: és el sistema basat en un certificat digital en programari. Aquest sistema només es pot demanar presencialment, ja que requereix comprovar la identitat del ciutadà in situ:

Diferències en relació a la seguretat:

  • idCAT Certificat: és un servei d’identificació criptogràfic que aporta garanties de nivell mig (substancial).
  • idCAT Mòbil: és un servei d’identificació no criptogràfic que aporta un nivell de garanties diferent segons el procés de registre (obtenció) emprat:
    • Registre presencial o telemàtic amb un certificat digital: nivell mig (substancial).
    • Registre telemàtic amb informació coneguda només pel ciutadà i l’Administració (dades del document d’identitat i de la targeta sanitària): nivell baix. El 99% dels usuaris de l’idCAT Mòbil s’han donat d’alta amb aquest procés.

Nota: aquests dos sistemes són totalment independents i compatibles entre sí, és a dir, el fet de sol·licitar un, si ja disposes de l’altre, no implica ni la modificació de les dades ni l’anul·lació del primer.