Per sol·licitar l'alta a idCAT Mòbil per una tercera persona s’ha d’omplir el formulari de sol·licitud de l'idCAT Mòbil, imprimir-lo i portar-lo a la notaria de referència per tal que legitimi.

A continuació trobaràs el formulari de sol·licitud:

Un cop fets els tràmits oportuns amb la notaria, caldrà acudir presencialment a una Entitat de registre idCAT Mòbil per demanar l'emissió de l'idCAT Mòbil.