Per donar de baixa definitivament l’idCAT Mòbil caldrà adreçar-se sempre a una Oficina presencial d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya on realitzaran la baixa de manera immediata o a qualsevol altre Entitat de Registre on es tramita la sol·licitud per aplicar la modificació: