Recorda: prèviament al procés d’identificació cal estar registrat a la pagina idCAT Mòbil

El procés és el següent:

  1. Una aplicació usuària demana a idCAT Mòbil que autentiqui la identitat d’un usuari.
  2. El servei idCAT Mòbil demana a l’usuari que introdueixi el seu número de document identificatiu i el seu número de telèfon mòbil.idCAT-SMS_login
  3. El sistema valida si l’usuari està donat d’alta al registre verificant la informació facilitada (document identificatiu i número de mòbil) .
  4. Si l’operació de validació és correcta, s’envia un missatge al telèfon mòbil (SMS) amb una paraula de pas d’un sol ús que només es podrà utilitzar en l’àmbit de la sol·licitud o servei associat i amb una validesa temporal delimitada de 30 minuts des del moment de la petició.
  5. El servei idCAT Mòbil demanarà a l’usuari que introdueixi aquesta paraula de pas per tal d’autenticar la seva identitat.
    idcat_SMS_pas 2
  6. Si la paraula de pas introduïda és correcta, el sistema donarà accés a l’aplicació, o permetrà la generació d’una signatura electrònica ordinària.
  7. El Servei guardarà i permetrà consultar les evidències associades a tot el procés, donant garanties de l’autenticitat de la identitat autenticada.

Les aplicacions i pàgines web poden emprar el sistema idCAT Mòbil com a mecanisme de signatura si desenvolupen aquesta funcionalitat, la qual permet vincular els actes d’identificació portats a terme als documents signats. Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal, i són adients per actuacions amb un nivell de seguretat mig.

L’idCAT Mòbil és un mecanisme alternatiu a l’ús dels certificats digitals, fet que implica que no es puguin realitzar les mateixes funcionalitats que amb un certificat digital, com per exemple, signar un PDF per si sol.