Condicions d’ús

Aquesta sol·licitud comporta l’acceptació de les condicions següents:

 • La persona sol·licitant es compromet a mantenir les dades actualitzades durant la prestació del servei per al qual han estat recollides.
 • Les dades aportades en el procés de registre poden ser objecte de tractament per als usos següents:
  • Identificació per accedir a les tramitacions electròniques.
  • Provisió de mecanismes de signatura electrònica.
  • Tramitació i comunicació electrònica de les sol·licituds i resolucions dels serveis competència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la resta d’ens previstos en el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica.
  • Publicació de les notificacions dels actes administratius i altres comunicacions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i de qualsevol altra informació d’interès general d’aquesta Administració i la resta d’ens previstos a la normativa.
  • Gestió de la resposta a les diferents consultes, queixes, suggeriments o opinions que presenteu a través de la Bústia de contacte de la Generalitat de Catalunya.
  • Publicació al Tauler electrònic de les informacions d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la resta d’ens previstos a la normativa.
 • Si has designat un telèfon mòbil a efectes d’identificació, aquest serà utilitzat pels sistemes d’identificació, autenticació i signatura electrònica del Consorci AOC i, concretament, comporta la teva acceptació expressa a l’ús del sistema idCAT Mòbil per a les tramitacions electròniques que realitzis davant les administracions públiques catalanes. Aquest mateix número de telèfon no pot ser utilitzat per més d’una persona.
 • L’ús del sistema idCAT Mòbil implica l’acceptació íntegra de les condicions legals d’ús del sistema idCAT Mòbil disponibles a l’enllaç següent, i, en particular, que les dades declarades en aquest registre poden ser utilitzades per les administracions públiques catalanes per a realitzar la identificació, autenticació i signatura en les seves relacions per mitjans electrònics; i que autoritzes la consegüent cessió de dades de caràcter personal, que en el seu cas pugui comportar, les quals sempre seran les mínimes necessàries als efectes d’identificació, autenticació i signatura. Qualsevol altre ús que es pugui preveure en el futur haurà de comptar amb la teva autorització expressa.
 • La seguretat dels sistemes d’identificació, autenticació i signatura electrònica basats en dispositius mòbils que ofereix el Consorci AOC (com l’idCAT Mòbil) es basa en el número de telèfon mòbil declarat en el moment de registrar les dades. Per aquest motiu, els sistemes requereixen que cada número de telèfon estigui assignat a una única persona usuària en el fitxer de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Si, per qualsevol circumstància, deixes d’estar en possessió d’aquest número de telèfon mòbil, tens l’obligació de comunicar-ho, al més aviat possible, per qualsevol dels canals que en cada moment estiguin disponibles, perquè aquest número de telèfon mòbil deixi d’estar associat a la teva identitat.
 • Les dades declarades en aquest registre les pots utilitzar per identificar-te, unívocament, en el moment de relacionar-te electrònicament amb les administracions usuàries. Per aquest motiu, et compromets a custodiar el dispositiu mòbil i a implementar-hi mesures de seguretat per accedir-hi com, per exemple, utilitzant un pin o sistemes basats en biometria.
 • Així mateix, la utilització del sistema idCAT Mòbil implica que et compromets a custodiar i no difondre el codi d’un sol ús que rebràs durant els processos d’autenticació i signatura, i també a custodiar l’accés al compte de correu electrònic declarat.
 • T’obligues a fer un ús adequat i pertinent del sistema idCAT Mòbil així com a detectar qualsevol ús fraudulent de persones alienes, i observar un deure de diligència en relació amb els accessos permesos.
 • Les modificacions substancials de les condicions d’ús que afectin al nivell de seguretat i a les garanties del sistema idCAT Mòbil et seràn comunicades als mitjans de contacte que has declarat, així com per mitjà del mateix sistema idCAT Mòbil en el moment d’accedir-hi.

La llista dels sistemes d’identificació, autenticació i signatura associats a aquest registre està publicada a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya .Per la seva banda, tota la informació relacionada amb el sistema idCAT Mòbil i la llista de les entitats consumidores de cadascun d’aquests sistemes es troba publicada i actualitzada al web www.aoc.cat.

 

Tractament de dades personals

Identificació del tractament: Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Responsable del tractament: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, del Departament de la Presidència. Carrer del Foc, 57, edifici B, 08038 Barcelona.

Finalitat del tractament: possibilitar la comunicació amb la ciutadania per qualsevol canal i facilitar la identificació i signatura per canal electrònic de les persones que accedeixin a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i la resta d'ens que tinguin seu electrònica pròpia i estiguin vinculats o depenguin de l'Administració de la Generalitat. També per publicar al Tauler electrònic la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per l'Administració de la Generalitat i la resta d'ens previstos a la normativa.

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. Procediment per exercir els vostres drets a la pàgina web del Departament de la Presidència.

Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades, es
pot accedir a la pàgina https://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/llistat-alfabetic/121-seu-electronica.