Quan et dones d’alta a l’idCAT Mòbil, les teves dades queden registrades a la base de dades de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya automàticament. No has de fer res addicional el contingut d’aquesta FAQ és merament informatiu.

La base de dades de la Seu electrònica de la Generalitat recull les dades que faciliten la identificació electrònica unívoca de les persones que volen comunicar-se digitalment amb la Generalitat de Catalunya mitjançant l’alta al Registre de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per fer ús del servei l’idCAT Mòbil.

Les dades aportades en aquest registre tenen els usos següents:

  • Identificar-se per fer tràmits electrònics
  • Proveir mecanismes de signatura electrònica.
  • Tramitar i comunicar electrònicament les sol·licituds i resolucions dels serveis de la Generalitat de Catalunya i la resta d’ens previstos a la normativa.
  • Publicar les notificacions dels actes administratius i altres comunicacions de la Generalitat i altres ens previstos a la normativa.
  • Gestionar la resposta de les consultes, queixes, suggeriments o opinions que la ciutadania presenta a través de la Bústia de contacte de la Generalitat.
  • Publicar al Tauler electrònic les informacions d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per la Generalitat de Catalunya i la resta d’ens previstos a la normativa.

Per a més informació visiteu la web de la Generalitat