El registre en el qual s’emmagatzemen les dades d’identitat, contacte electrònic dels ciutadans i ciutadanes usuàries de idCAT Mòbil , així com de qualsevol altra dada que per motius tècnics o de seguretat calgui custodiar, és la base de dades “Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, de la qual és titular el Departament de Presidència.

El Consorci AOC està autoritzat pel Departament de Presidència a accedir a la base de dades “Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”, per tal de realitzar les actuacions de validació de la identitat dels ciutadans usuaris registrats, quan aquests hagin sol·licitat l’obtenció d’una clau electrònica per a relacionar-se amb les administracions del Sector Públic de Catalunya, d’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

En aquest cas el Consorci AOC es considera encarregat de tractament, d’acord amb l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En l’àmbit de la prestació del servei idCAT Mòbil es preveu la cessió de dades de caràcter personal als Ens consumidors del sistema, d’acord amb el què estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

En tot cas, quan l’usuari vulgui utilitzar el sistema per identificar-se, autenticar-se o signar electrònicament, està autoritzant a fer ús de les seves dades personals per a aquesta finalitat. Els Ens consumidors observaran en tot moment el què disposa la normativa vigent de protecció de dades respecte del tractament de dades de caràcter personal facilitades, o recollides i tractades com a conseqüència de la prestació del sistema idCAT Mòbil.

Contingut relacionat: Com em puc donar d’alta a l’idCAT Mòbil?